Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Για το καλό μου...

Άλλο να το διαβάζεις και άλλο να το ζεις… Δεν παραπονιέμαι όμως! Γιατί μπορεί να μου πήρε 90 λεπτά για 13χλμ αλλά ήταν για το καλό μου! Βλέπετε αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το βασικό εθνικό οδικό δίκτυο: Η ποιότητα της ασφάλτου…

Όχι, όχι δεν υπάρχει λόγος να διαθέσουν όλους τους χρηματικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό για να φτιαχτούν πιο γρήγορα το κομμάτι Λαμίας-Στυλίδα, τα Τέμπη, η Κορίνθου-Πατρών και τόσα άλλα επικίνδυνα σημεία!

Το μόνο πρόβλημα είναι η ποιότητα της ασφάλτου…

Δεν υπάρχουν σχόλια: